Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Klicka Ok för att komma vidare.

Integritetspolicy

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in.

Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland och du bör därför läsa igenom den på nytt då och då. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy meddelar vi dig genom ett meddelande på hemsidan innan förändringen träder i kraft. Den senaste ändringen av integritetspolicyn gjordes den 17 maj 2018. Mer information hittar du i vårt arkiv

Varför samlar ni in mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster (i enlighet med ditt Låneavtal) och för att behandla samt utvärdera din låneansökan (inklusive att säkerställa din identitet) innan ett avtal ingås.

Vi använder även uppgifterna om dig för där:

 • det är nödvändigt för att efterleva lagar
 • våra juridiska och lagstadgade skyldigheter (till exempel efterlevnad av rapporteringsskyldigheter till konsumentombudsmannen, konsumentskyddsmyndigheten, finansombudsmannen, finansiell tillsynsmyndighet eller en dataskyddsmyndighet eller annan applicerbar myndighet;
 • det är nödvändigt för att upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet;
 • det är nödvändigt för att stödja våra legitima intressen för att hantera vår verksamhet, inkluderat att (i) administrera ditt låneavtal samt återvinna belopp som vi har rätt till, att kontakta dig och informera dig om eventuella förändringar i vår produkt eller vår service, (ii) förbättra våra produkter och vår service och för att testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, bedömning av risknivå och kreditvärdighet, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering (iii) förebyggande och upptäckande av kriminell aktivitet (iv) för statistik och marknadsundersökningar och för att mäta och förstå effekten av vår marknadsföring, (v) företagets försäljning och omorganisation; och (vi) för att administrera och förbättra våra hemsidor, upprätthålla säkerhetsnivåerna och säkerställa att innehållet är presenterat på bästa möjliga vis på din enhet, förutsatt att i varje fall dessa intressen inte överstigs av dina intressen och rättigheter; och
 • med ditt samtycke för elektroniska direktmarknadsändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till direkt marknadsföring.

Vi kommer i vissa fall att behandla särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. din hälsodata).

Följden av att du inte förser oss med dina personuppgifter är att vi inte kommer att kunna ingå ett avtal med dig och att förse dig med våra produkter och tjänster.

Hur samlar ni in mina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter på tre sätt:

 1. när vi får information från dig, till exempel öga mot öga, när du fyller i ansökningar (kanske hos någon av våra partners eller ombud), på våra sajter, via sociala media, brev, mejl, ”live chat” eller annat medium eller digital tjänst,
 2. per automatik när du besöker vår sajt eller utnyttjar våra produkter, och
 3. från tredje part, exempelvis kreditupplysare, något av våra närstående bolag eller någon affärspartner.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs gärna mer i vår policy beträffande cookies och tracking .

Vilka personuppgifter samlar ni in?

Information du lämnar direkt till oss

Vi lagrar information från dig:

 • När du registrerar dig på vår sajt, använder den eller en mobilapp, fyller i någon blankett eller söker ett lån, eller någon annan produkt eller tjänst på sajten, eller kontaktar vår personal eller våra partners på ett eller annat sätt.
 • När du rapporterar om ett problem, eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster.
 • När du deltar i diskussionsgrupper, lämnar kommentarer på vår blogg eller använder andra funktioner på sociala media på vår sajt eller i samband med marknadsföring eller kundundersökningar, eller inom andra aktiviteter på våra sajter eller sociala media.
 • När du deltar i någon tävling, marknadsföring eller undersökning, kanske hos någon av våra affärspartners eller på sociala media.
 • Om du kommunicerar av något annat skäl med oss via de kanaler som nämnts ovan.

Den information du lämnar gäller: ditt namn (efternamn, förnamn), personnummer eller annan ID-kod, adress, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, anställningsförhållande, arbetsgivare, telefonnummer på jobbet, månadsinkomst, fasta utgifter, ekonomisk ställning, kreditkort, bankkonto, banktransaktioner, personlig beskrivning, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), ditt fotografi eller annan bild av dig, en bild av din ID-handling, din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss.

Vi registrerar, sparar och använder den information du lämnat oss på de kanaler som nämnts här ovan. Vi spelar också in kommunikation som sker via telefon för att säkerställa vår servicekvalité, lagra överenskommelser och i utbildningssyfte.

Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår sajt eller använder någon av våra appar samlar vi automatiskt in följande uppgifter:

 • Teknisk information, inklusive typ av enhet, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata, din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat p eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

Se även ovan under rubriken “ Hur samlar ni in mina personuppgifter?”

Information om dig från tredje part.

Vi efterfrågar information om dig från tredje part, exempelvis något av våra närstående bolag, eller ett kreditupplysningsföretag. Vi följer gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter, och om så krävs ber vi dig först om tillåtelse till sådan informationsinsamling. Vi får information om dig:

 • i samband med att du ansöker om ett lån eller liknande kan vi komma att:
  • skaffa information om dig, din kreditvärdighet, din ekonomi, nuvarande och tidigare skuldsättning, anställning, relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter från register som informerar om kredithistoria, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt politiskt utsatta personer), myndigheter, kreditinstitut, våra närstående bolag, andra tredje parter, samt offentligt tillgängliga källor;
  • ta del av information som du lämnat till kreditgivare och våra affärspartners när du ansökt om deras tjänster;
  • ta del av information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss;
 • från andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med, gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltar i;
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar;
 • via eventuella andra former för uppgiftslämning till oss som du tillåtit.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi kan behålla personuppgifter om dig en tid efter det att du upphört vara en kund till oss, för att säkerställa våra juridiska intressen om någon tvist uppstår, eller i den omfattning lagen kräver. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt utgående från syftet bakom uppgiftssamlandet; oftast så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, bevaka våra legitima intressen eller i den omfattning lagen kräver, till exempel i vissa länder där skatte- eller anti-penningtvättlagar kräver att kunddata lagras för kontroll i upp till 10 år .

Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Vi kommer att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group, av interna administrativa skäl.

Vi kommer även att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group och utvalda tredje parter, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och för de andra syften som beskrivs i det här policydokumentet:

 • parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar, för att kunna identifiera och autentisera dig;
 • parter som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis att upprätthålla och utveckla vår sajt; att göra riskbedömningar och upptäcka bedrägerier; att bedriva inkasso- och kundtjänstverksamhet; att motverka penningtvätt och terrorfinansiering; att analysera hur våra tjänster används; att hjälpa oss i vår marknadsföring;
 • för att kunna erbjuda och tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster;
 • vid godtycklig tidpunkt när lagen så kräver kan vi vidarebefordra information om dig och om hur du utnyttjar våra tjänster och besöker våra sajter, förutsatt att vi i god tro bedömer att sådan informationsspridning krävs för att skydda våra intressen, skydda dig eller andra från fara, förebygga och utreda bedrägerier, eller på begäran från statlig myndighet;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer av liknande tjänster, exempelvis konsumentlånegivare och kreditbyråer, liksom till myndigheter och relevanta nationella organ och icke-statliga organisationer, liksom till andra tredje parter, för att kunna göra en välgrundad bedömning av din betalningsförmåga;
 • när vi tar emot och inkräver betalningar som du är skyldig oss enligt låneavtalet kan vi också komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster;
 • om du inte betalar eller inte uppfyller dina skyldigheter kan vi överföra information om din utestående skuld till inkassoföretag, kreditupplysningsföretag, samt företag som ger juridiskt bistånd.
 • Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som gör analyser och inhämtar sökinformation, som kan hjälpa oss förbättra och optimera vår sajt.
 • Om vi säljer hela eller del av vår verksamhet, eller överför den skuld du har till oss på en tredje part, kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • Ytterligare information lämnas under punkt 1 ”Varför samlar ni in mina personuppgifter?”

Vi överföring av uppgifter strävar vi efter att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att hanteras, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den omfattning som vår integritetspolicy föreskriver, som vårt/våra ömsesidiga avtal föreskriver, och som du lämnat tillåtelse till från tid till annan.

Platser utanför ditt land eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte ger liknande eller adekvata skyddsnivåer än de som tillhandahålls av länder i EES - exempelvis USA, förekommer ifråga för hantering (och lagring) av de uppgifter vi inhämtar om dig. Det gäller exempelvis hantering av betalningar, dataanalys (inklusive kontroller av bedrägeri, risk och kreditvärdighet), datainsamling gällande hur våra sajter och tjänster används, marknadsföring (inklusive beteenderelaterad marknadsföring), eller erbjudande om stöd för ditt behov av tjänster och produkter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Till exempel kan vi: (i) ingå överföringsavtal som utvecklats i enlighet med de standardiserade avtalsklausuler som godkänts av den Europeiska kommissionen med mottagare, och / eller (ii) överföra personuppgifter till mottagare i USA som har självcertifierat till EU-US Privacy Shield program.

Vilka rättigheter har jag till mina personuppgifter?

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter
 • Du har rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format (dataportabilitet)
 • Du har rätt till radering av dina personuppgifter (rätten att bli bortglömd)
 • Du har också rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter och rätt att begära begränsning av hantering av dina personuppgifter
  • I synnerhet har du villkorslöst rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserat på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts innan du återkallade ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke i din profil på vår hemsida eller kontakta oss på info@onea.se . I slutet av varje e-post med marknadsföring kommer vi även att tillhandahålla en länk för avregistrering från att ta emot vår marknadsföring.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Du har alltid rätt att lämna klagomål till din tillsynsmyndighet för dataskydd, se vidare information här för EU.

Du kan utöva dina rättigheter genom att fylla i följande formulär:

För att utöva din rätt till korrigering av, invändning mot eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, vänligen skicka oss din begäran via e-post till info@onea.se .

Det kan förekomma omständigheter eller begränsningar till dessa rättigheter beroende på de specifika omständigheterna kring behandlingen av personuppgifterna. Det finns vissa juridiska krav som kan förhindra att vi med omedelbar verkan raderar dina personuppgifter. Sådana krav har samband med lagstiftning om penningtvätt, skatter och konsumenträtt.

Fattar ni automatiska beslut om mig?

Automatiserat beslutsfattande är det som ger oss möjligheten att fatta beslut med tekniska medel utan mänsklig inblandning. Vi använder automatiserat beslutsfattande till exempel eftersom det:

 • möjliggör ett konsekvent behandlande och större rättvisa i beslutsprocessen (till exempel bidrar det till att minska den potentiella risken för mänskligt fel eller diskriminering).
 • Minskar risken för att kunder inte åtar sig de lånåterbetalningar som avtalats.
 • Möjliggör leverans av beslut inom en kortare tidsram än en mänskligt baserad process och förbättrar processens effektivitet.

Automatiserade beslut kan baseras på vilken typ av data som helst, till exempel:

 • Data som tillhandahålls direkt av berörda personer (t.ex. svar på frågeformulär).
 • Uppgifter som observerats om individerna (t.ex. platsdata som samlats in via en ansökan).
 • Erhållen eller antagen data, såsom en profil för den person som redan har skapats (t ex en kreditscore).

Beslut som inte är helt automatiserade kan också omfatta mänsklig intervention. Till exempel, innan vi beviljar ett lån, kommer vi att överväga kreditgivarens kreditscoring, eventuellt med ytterligare ingripande utförd av vår personal innan något beslut tillämpas på en individ.

Vi utför automatiserad beslutsfattande för att kunna fullfölja ett kontrakt baserat på individens begäran att vi gör det.

Vad är konsekvenserna av behandlingen av personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifterna i syftet att utvärdera kreditvärdighet och för att genomföra riskbedömningar för att kunna fatta beslut om huruvida ett lån ska beviljas eller ej samt om så, till vilket belopp. Detta kan resultera i att ett lån inte beviljas.

Om du inte betalar tillbaka ditt lån enligt avtalet kan vi använda oss utav externa parter för indrivning av skuld och därmed dela med oss av personuppgifter till dessa i de syftena.

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår integritetspolicy när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi arkiverar också tidigare versioner av integritetspolicyn om du vill granska dessa.

Sedan den senaste versionen har vi gjort följande ändringar av integritetspolicyn:

 • en uppdatering om varför vi samlar in dina personuppgifter
 • Hur du utövar dina rättigheter
 • Mer information om automatiskt beslutsfattande

Tidigare versioner av integritetspolicyn hämtas via den  här länken .

Hur gör jag för att kontakta er?

Du är välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller kommentarer som gäller vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.

Finns det annat jag behöver veta?

Våra sajter och produkter kan innehålla länkar till tredjepartssajter. Varje sådan tredjepartssajt har sin egen integritetspolicy. Vid besök på dessa sajter är det deras integritetspolicy som gäller.