Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Klicka Ok för att komma vidare.

Behandling av personuppgifter i 4Finance

4Finance AB, org. nr 556790-4189, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm, är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter om kunden, inklusive personnummer, namn, e-mail, adress och uppgifter om kunds privatekonomi, som kunden lämnar till 4Finance i samband med ansökan/ intresseanmälan/ avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Ändamålen med 4Finance:s behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut att lämna ett lån, att administrera och fullgöra ingångna avtal, att upptäcka och förebygga bedrägeri, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter. Behandling av uppgifter sker också för att 4Finance ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter mellan kunden och 4Finance, t.ex. notering av frågor och klagomål, samt uppgifter om eventuella andra företrädare för kunden och om hur avtalet fullgörs. Vidare loggas den IP-adress som används vid ansökan om lån och i samband med tjänster som sker via de inloggade sidorna på 4Finance webbplats. 4Finance äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kundens kommunikationer med 4Finance. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering i 4Finance. Personuppgifterna används också om kunden inte har begärt direktreklamspärr för marknadsföringsändamål av 4Finance och andra företag som 4Finance samarbetar med. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan 4Finance komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdateringar av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Distribuering av personuppgifter till övriga bolag

Personuppgifterna kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser och enligt särskilt avtal om sekretessåtaganden, behandlas av andra bolag i gruppen samt för 4Finance räkning av samarbetande företag, såväl inom som utom EU- och EES-området. Personuppgifterna behandlas i datasystem hos 4Finance eller andra företag som 4Finance samarbetar med i enlighet med ovan angivna ändamål. 4Finance kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som 4Finance enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig till eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

Begäran om utdrag av personuppgifter

Om kunden vill ha information om vilka av kundens personuppgifter som behandlas av 4Finance har kunden rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från 4Finance. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som 4Finance behandlar skickas till 4Finance, Att: Personuppgiftsansvarig, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm, alternativ kontakta kundtjänst på 08 121 111 01 eller skicka ett mail till info@onea.se

Angående cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies;
  • vad dessa cookies används till;
  • hur cookies kan undvikas; samt
  • samtycke till användningen av cookies

Användande av cookies på våra webbplatser

Vi vill informera dig om att vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker. På vår webbplats förekommer även s.k. tredjepartscookies, vilket är cookies som sätts av trafikmätningsleverantörer och andra externa parter som vi anlitar för att mäta besökarna på vår webbplats och utvärdera trafiken. Uppgifterna används bland annat för att förbättra vår webbplats. För att kunna använda webbplats måste du tillåta att temporära cookies används.

Att undvika cookies

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies på din dator eller inte. Vill du inte ta emot dem kan du göra en inställning på datorn som gör att din webbläsare automatiskt tackar nej till cookies, eller välja att bli informerad varje gång en webbplats begär att få lagra en. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. Hur du gör dessa inställningar kan du läsa om på din webbläsares hjälpsidor.

Samtycke till användningen av cookies

Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder cookies genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att cookies tas emot.

Ändringar

Dessa bestämmelser kan från tid till annan komma att ändras för att vi ska följa lagstadgade krav och praxis för cookies.

Ändra/avsluta prenumeration

Du kan när som helt ändra/avsluta din prenumeration genom att klicka på länken ”Ändra/avsluta din prenumeration” som följer med varje mejl. Om du inte har tillgång till något av mejlen och vill göra ändring eller avsluta din prenumeration kan vi skicka prenumerationsuppgifterna via mejl.