Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Klicka Ok för att komma vidare.

Behandling av personuppgifter i 4Finance

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in.

Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas. Genom att använda våra sajter, produkter eller tjänster ger du ditt medgivande till att vi samlar in, använder och vidarebefordrar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

På  https://www.4finance.com  hittar du mer information om oss.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland och du bör därför läsa igenom den på nytt då och då. Den senaste ändringen av integritetspolicyn gjordes den 23 september 2017. Mer information hittar du i  vårt arkiv .

Varför samlar ni in uppgifter om mig?

Vi använder uppgifterna för att kunna tillhandahålla våra tjänster; förbättra våra produkter och tjänster; ge support; skicka meddelanden; informera om särskilda erbjudanden; skydda våra egna och tredje parts rättigheter och intressen; och för att följa lagar och förordningar.

Vi använder uppgifterna om dig för att:

 • behandla din ansökan och tillhandahålla våra tjänster;
 • kontrollera din identitet (detta kan underlättas med hjälp av ansiktsigenkänning, röstavlyssning, fingeravtrycksavläsning och annan biometrisk teknik, eller via andra system för ID-kontroll online);
 • därefter genomföra kreditvärdighetsbedömning för att avgöra om du kan förväntas återbetala ditt lån, och erbjuda dig lämpliga tjänster innan du tecknar ett avtal med oss;
 • upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet;
 • uppfylla de skyldigheter lagen föreskriver, exempelvis i lagarna om konsumentkrediter, penningtvätt och skydd mot terrorfinansiering, samt redovisningslagar;
 • kontakta dig, exempelvis för att informera dig om förändringar som rör oss, våra tjänster och avtalet mellan dig och oss;
 • återvinna belopp som vi har rätt till;
 • säkerställa och förbättra kvaliteten hos våra tjänster;
 • driva och förbättra våra sajter, hålla dem säkra, och se till att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt för dig på din enhet;
 • utveckla och erbjuda nya tjänster;
 • genomföra statistiska och marknadsrelaterade undersökningar, mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är och annonsera till dig på ett relevant sätt;
 • annonsera (på sajter och via appar, brev, mejl, telefon eller SMS) om vårt företag, vårt moderbolag och relevanta produkter och tjänster från tredje part, vilket också innefattar anpassning av våra erbjudanden till dina personliga preferenser;
 • testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, bedömning av risknivå och kreditvärdighet, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering; samt
 • använda dem på andra lagliga sätt som är relevanta för vår ömsesidiga relation.

Hur samlar ni in uppgifter om mig?

Vi samlar in uppgifter på tre sätt:

 1. när vi får information från dig, till exempel öga mot öga, när du fyller i ansökningar (kanske hos någon av våra partners eller ombud), på våra sajter, via sociala media, brev, mejl, ”live chat” eller annat medium eller digital tjänst,
 2. per automatik när du besöker vår sajt eller utnyttjar våra produkter, och
 3. från tredje part, exempelvis kreditupplysare, något av våra närstående bolag eller någon affärspartner.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs gärna mer i vår policy beträffande  cookies och tracking .

Vilka uppgifter om mig är det ni samlar in?

Uppgifter samlas in och bearbetas när du använder våra sajter, mobilappar eller andra tjänster, liksom när du kommunicerar med oss på andra sätt.

Information du lämnar direkt till oss

Vi kan lagra information från dig:

 • När du registrerar dig på vår sajt, använder den eller en mobilapp, fyller i någon blankett eller söker ett lån, eller någon annan produkt eller tjänst på sajten, eller kontaktar vår personal eller våra partners på ett eller annat sätt.
 • När du rapporterar om ett problem, eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster.
 • När du deltar i diskussionsgrupper, lämnar kommentarer på vår blogg eller använder andra funktioner på sociala media på vår sajt eller i samband med marknadsföring eller kundundersökningar, eller inom andra aktiviteter på våra sajter eller sociala media.
 • När du deltar i någon tävling, marknadsföring eller undersökning, kanske hos någon av våra affärspartners eller på sociala media.
 • Om du kommunicerar av något annat skäl med oss via de kanaler som nämnts ovan.

Den information du lämnar kan gälla: ditt namn (efternamn, förnamn), personnummer eller annan ID-kod, adress, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, anställningsförhållande, arbetsgivare, telefonnummer på jobbet, månadsinkomst, fasta utgifter, ekonomisk ställning, kreditkort, bankkonto, banktransaktioner, personlig beskrivning, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), ditt fotografi eller annan bild av dig, en bild av din ID-handling, din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss.

Vi registrerar och sparar och kan komma att använda den information du lämnat oss på de kanaler som nämnts här ovan. Vi kan också komma att spela in kommunikation som sker via telefon.

Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår sajt eller använder någon av våra appar kan vi automatiskt samla in följande uppgifter:

 • Teknisk information,  inklusive typ av enhet, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata, din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.
 • Information om ditt besök,  inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat p eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

Se även ovan under rubriken “Hur samlar ni in uppgifter om mig?”

Information om dig från tredje part.

Vi efterfrågar ibland information om dig från tredje part, exempelvis något av våra närstående bolag, eller ett kreditupplysningsföretag. Vi följer gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter, och om så krävs ber vi dig först om tillåtelse till sådan informationsinsamling. Vi kan få information om dig:

 • i samband med att du ansöker om ett lån eller liknande kan vi komma att:
  • skaffa information om dig, din kreditvärdighet, din ekonomi, nuvarande och tidigare skuldsättning, anställning, relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter från register som informerar om kredithistoria, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt politiskt utsatta personer), myndigheter, kreditinstitut, våra närstående bolag, andra tredje parter, samt offentligt tillgängliga källor;
  • ta del av information som du lämnat till kreditgivare och våra affärspartners när du ansökt om deras tjänster;
  • ta del av information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss;
 • från andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med, gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltar i;
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar;
 • via eventuella andra former för uppgiftslämning till oss som du tillåtit.

Hur länge sparar ni uppgifter om mig?

Vi kan komma att behålla personuppgifter om dig en tid efter det att du upphört vara en kund till oss, för att säkerställa våra juridiska intressen om någon tvist uppstår, eller i den omfattning lagen kräver. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt utgående från syftet bakom uppgiftssamlandet; oftast så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, bevaka våra legitima intressen eller i den omfattning lagen kräver.

Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group, av interna administrativa skäl.

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group och utvalda tredje parter, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och för de andra syften som beskrivs i det här policydokumentet:

 • parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar, för att kunna identifiera och autentisera dig;
 • parter som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis att upprätthålla och utveckla vår sajt; att göra riskbedömningar och upptäcka bedrägerier; att bedriva inkasso- och kundtjänstverksamhet; att motverka penningtvätt och terrorfinansiering; att analysera hur våra tjänster används; att hjälpa oss i vår marknadsföring;
 • för att kunna erbjuda och tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster;
 • vid godtycklig tidpunkt när lagen så kräver kan vi vidarebefordra information om dig och om hur du utnyttjar våra tjänster och besöker våra sajter, förutsatt att vi i god tro bedömer att sådan informationsspridning krävs för att skydda våra intressen, skydda dig eller andra från fara, förebygga och utreda bedrägerier, eller på begäran från statlig myndighet;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer av liknande tjänster, exempelvis konsumentlånegivare och kreditbyråer, liksom till myndigheter och relevanta nationella organ och icke-statliga organisationer, liksom till andra tredje parter, för att kunna göra en välgrundad bedömning av din betalningsförmåga;
 • när vi tar emot och inkräver betalningar som du är skyldig oss enligt låneavtalet kan vi också komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster;
 • om du inte betalar eller inte uppfyller dina skyldigheter kan vi överföra information om din utestående skuld till inkassoföretag, kreditupplysningsföretag, samt företag som ger juridiskt bistånd.
 • Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som gör analyser och inhämtar sökinformation, som kan hjälpa oss förbättra och optimera vår sajt.
 • Om vi säljer hela eller del av vår verksamhet, eller överför den skuld du har till oss på en tredje part, kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • Ytterligare information lämnas under rubriken ”VARFÖR SAMLAR NI IN UPPGIFTER OM MIG?”

Vi överföring av uppgifter strävar vi efter att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den omfattning som vår integritetspolicy föreskriver, som vårt/våra ömsesidiga avtal föreskriver, och som du lämnat tillåtelse till från tid till annan.

Platser utanför ditt land eller EU, exempelvis USA, kan komma ifråga för hantering (och lagring) av de uppgifter vi inhämtar om dig. Den information vi överför kan komma att vidarebefordras till våra tjänsteleverantörer. Det kan gälla exempelvis hantering av betalningar, dataanalys (inklusive kontroller av bedrägeri, risk och kreditvärdighet), datainsamling gällande hur våra sajter och tjänster används, marknadsföring (inklusive beteenderelaterad marknadsföring), eller erbjudande om stöd för ditt behov av tjänster och produkter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Vi tillämpar till exempel ett avtal som innehåller Europakommissionens standardvillkor, följer EU-US Privacy Shield program, och söker dataskyddsmyndigheternas godkännande med avseende på skydd för personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag till uppgifterna om mig?

Du har rätt att fråga oss om de personuppgifter om dig som vi hanterar, hur och varför de hanteras, och om vilka andra som fått ta del av uppgifterna (om inte lagen föreskriver att denna information skall hållas hemlig). Du har rätt att begära en sammanställning av de uppgifter om dig som vi hanterar, så att du kan kontrollera de uppgifter om dig som vi har. En sådan begäran är kostnadsfri.

Du har rätt att när som helst begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar (om inte detta påverkar de tjänster vi tillhandahåller för dig) dina personuppgifter. Observera att vi kan avslå en sådan begäran om den sätter andra personers sekretess i fara, eller om de är orimliga eller återkommande, eller kräver orimliga insatser. Det finns dock vissa juridiska krav som kan förhindra att vi med omedelbar verkan raderar dina personuppgifter. Sådana krav har samband med lagstiftning om penningtvätt, skatter och konsumenträtt.

Du måste informera oss om det uppstår förändringar i de uppgifter vi har fått i samband med att vi tecknar ett ömsesidigt avtal eller vid framtida samarbete, liksom om du har konstaterat att de uppgifter vi har om dig är felaktiga.

Du har rätt att avstå från (eller säga upp abonnemanget på) våra mejlutskick, bulletiner, SMS-meddelanden och andra liknande former av marknadsföring, när som helst, via din användarprofil på vår sajt, eller genom att kontakta oss. I slutet av varje mejl med marknadsföringsinformation lägger vi alltid en länk som ger möjlighet att säga upp abonnemanget på sådan information. Tänk på att våra meddelanden kan innehålla viktig eller användbar information om dina produkter, rabatter och andra värdefulla erbjudanden.

Vi anstränger oss verkligen för att skydda dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att vi inte beaktat dina rättigheter bör du kontakta oss så att vi kan åtgärda problemet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsinspektionen. En förteckning över dataskyddsorgan inom EU med tillhörande kontaktdata återfinns  här , och kontaktuppgifter till dataskyddsorgan utanför EU där vi bedriver verksamhet återfinns  här .

Fattar ni automatiska beslut om mig?

För att snabbt kunna handlägga din ansökan genomför vi automatiska bedömningar av kreditvärdighet och risknivåer som underlag för beviljande av lån och bestämning av lånetaket.

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår integritetspolicy när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi arkiverar också tidigare versioner av integritetspolicyn om du vill granska dessa.

Sedan den senaste versionen har vi gjort följande ändringar av integritetspolicyn:

 • Vi har strukturerat om vår integritetspolicy för att den ska vara lättare att läsa och förstå.

Tidigare versioner av integritetspolicyn hämtas via den  här länken .

Hur gör jag för att kontakta er?

Du är välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller kommentarer som gäller vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.

Finns det annat jag behöver veta?

Våra sajter och produkter kan innehålla länkar till tredjepartssajter. Varje sådan tredjepartssajt har sin egen integritetspolicy. Vid besök på dessa sajter är det deras integritetspolicy som gäller.