Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Klicka Ok för att komma vidare.

Arkiv

Integritetspolicy publicerad den 17 maj 2018

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in.

Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland och du bör därför läsa igenom den på nytt då och då. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy meddelar vi dig genom ett meddelande på hemsidan innan förändringen träder i kraft. Den senaste ändringen av integritetspolicyn gjordes den 17 maj 2018. Mer information hittar du i vårt arkiv

Varför samlar ni in mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster (i enlighet med ditt Låneavtal) och för att behandla samt utvärdera din låneansökan (inklusive att säkerställa din identitet) innan ett avtal ingås.

Vi använder även uppgifterna om dig för där:

 • det är nödvändigt för att efterleva lagar
 • våra juridiska och lagstadgade skyldigheter (till exempel efterlevnad av rapporteringsskyldigheter till konsumentombudsmannen, konsumentskyddsmyndigheten, finansombudsmannen, finansiell tillsynsmyndighet eller en dataskyddsmyndighet eller annan applicerbar myndighet;
 • det är nödvändigt för att upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet;
 • det är nödvändigt för att stödja våra legitima intressen för att hantera vår verksamhet, inkluderat att (i) administrera ditt låneavtal samt återvinna belopp som vi har rätt till, att kontakta dig och informera dig om eventuella förändringar i vår produkt eller vår service, (ii) förbättra våra produkter och vår service och för att testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, bedömning av risknivå och kreditvärdighet, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering (iii) förebyggande och upptäckande av kriminell aktivitet (iv) för statistik och marknadsundersökningar och för att mäta och förstå effekten av vår marknadsföring, (v) företagets försäljning och omorganisation; och (vi) för att administrera och förbättra våra hemsidor, upprätthålla säkerhetsnivåerna och säkerställa att innehållet är presenterat på bästa möjliga vis på din enhet, förutsatt att i varje fall dessa intressen inte överstigs av dina intressen och rättigheter; och
 • med ditt samtycke för elektroniska direktmarknadsändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till direkt marknadsföring.

Vi kommer i vissa fall att behandla särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. din hälsodata).

Följden av att du inte förser oss med dina personuppgifter är att vi inte kommer att kunna ingå ett avtal med dig och att förse dig med våra produkter och tjänster.

Hur samlar ni in mina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter på tre sätt:

 1. när vi får information från dig, till exempel öga mot öga, när du fyller i ansökningar (kanske hos någon av våra partners eller ombud), på våra sajter, via sociala media, brev, mejl, ”live chat” eller annat medium eller digital tjänst,
 2. per automatik när du besöker vår sajt eller utnyttjar våra produkter, och
 3. från tredje part, exempelvis kreditupplysare, något av våra närstående bolag eller någon affärspartner.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs gärna mer i vår policy beträffande cookies och tracking .

Vilka personuppgifter samlar ni in?

Information du lämnar direkt till oss

Vi lagrar information från dig:

 • När du registrerar dig på vår sajt, använder den eller en mobilapp, fyller i någon blankett eller söker ett lån, eller någon annan produkt eller tjänst på sajten, eller kontaktar vår personal eller våra partners på ett eller annat sätt.
 • När du rapporterar om ett problem, eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster.
 • När du deltar i diskussionsgrupper, lämnar kommentarer på vår blogg eller använder andra funktioner på sociala media på vår sajt eller i samband med marknadsföring eller kundundersökningar, eller inom andra aktiviteter på våra sajter eller sociala media.
 • När du deltar i någon tävling, marknadsföring eller undersökning, kanske hos någon av våra affärspartners eller på sociala media.
 • Om du kommunicerar av något annat skäl med oss via de kanaler som nämnts ovan.

Den information du lämnar gäller: ditt namn (efternamn, förnamn), personnummer eller annan ID-kod, adress, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, anställningsförhållande, arbetsgivare, telefonnummer på jobbet, månadsinkomst, fasta utgifter, ekonomisk ställning, kreditkort, bankkonto, banktransaktioner, personlig beskrivning, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), ditt fotografi eller annan bild av dig, en bild av din ID-handling, din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss.

Vi registrerar, sparar och använder den information du lämnat oss på de kanaler som nämnts här ovan. Vi spelar också in kommunikation som sker via telefon för att säkerställa vår servicekvalité, lagra överenskommelser och i utbildningssyfte.

Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår sajt eller använder någon av våra appar samlar vi automatiskt in följande uppgifter:

 • Teknisk information, inklusive typ av enhet, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata, din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat p eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

Se även ovan under rubriken “ Hur samlar ni in mina personuppgifter?”

Information om dig från tredje part.

Vi efterfrågar information om dig från tredje part, exempelvis något av våra närstående bolag, eller ett kreditupplysningsföretag. Vi följer gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter, och om så krävs ber vi dig först om tillåtelse till sådan informationsinsamling. Vi får information om dig:

 • i samband med att du ansöker om ett lån eller liknande kan vi komma att:
  • skaffa information om dig, din kreditvärdighet, din ekonomi, nuvarande och tidigare skuldsättning, anställning, relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter från register som informerar om kredithistoria, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt politiskt utsatta personer), myndigheter, kreditinstitut, våra närstående bolag, andra tredje parter, samt offentligt tillgängliga källor;
  • ta del av information som du lämnat till kreditgivare och våra affärspartners när du ansökt om deras tjänster;
  • ta del av information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss;
 • från andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med, gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltar i;
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar;
 • via eventuella andra former för uppgiftslämning till oss som du tillåtit.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi kan behålla personuppgifter om dig en tid efter det att du upphört vara en kund till oss, för att säkerställa våra juridiska intressen om någon tvist uppstår, eller i den omfattning lagen kräver. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt utgående från syftet bakom uppgiftssamlandet; oftast så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, bevaka våra legitima intressen eller i den omfattning lagen kräver, till exempel i vissa länder där skatte- eller anti-penningtvättlagar kräver att kunddata lagras för kontroll i upp till 10 år .

Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Vi kommer att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group, av interna administrativa skäl.

Vi kommer även att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group och utvalda tredje parter, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och för de andra syften som beskrivs i det här policydokumentet:

 • parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar, för att kunna identifiera och autentisera dig;
 • parter som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis att upprätthålla och utveckla vår sajt; att göra riskbedömningar och upptäcka bedrägerier; att bedriva inkasso- och kundtjänstverksamhet; att motverka penningtvätt och terrorfinansiering; att analysera hur våra tjänster används; att hjälpa oss i vår marknadsföring;
 • för att kunna erbjuda och tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster;
 • vid godtycklig tidpunkt när lagen så kräver kan vi vidarebefordra information om dig och om hur du utnyttjar våra tjänster och besöker våra sajter, förutsatt att vi i god tro bedömer att sådan informationsspridning krävs för att skydda våra intressen, skydda dig eller andra från fara, förebygga och utreda bedrägerier, eller på begäran från statlig myndighet;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer av liknande tjänster, exempelvis konsumentlånegivare och kreditbyråer, liksom till myndigheter och relevanta nationella organ och icke-statliga organisationer, liksom till andra tredje parter, för att kunna göra en välgrundad bedömning av din betalningsförmåga;
 • när vi tar emot och inkräver betalningar som du är skyldig oss enligt låneavtalet kan vi också komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster;
 • om du inte betalar eller inte uppfyller dina skyldigheter kan vi överföra information om din utestående skuld till inkassoföretag, kreditupplysningsföretag, samt företag som ger juridiskt bistånd.
 • Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som gör analyser och inhämtar sökinformation, som kan hjälpa oss förbättra och optimera vår sajt.
 • Om vi säljer hela eller del av vår verksamhet, eller överför den skuld du har till oss på en tredje part, kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • Ytterligare information lämnas under punkt 1 ”Varför samlar ni in mina personuppgifter?”

Vi överföring av uppgifter strävar vi efter att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att hanteras, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den omfattning som vår integritetspolicy föreskriver, som vårt/våra ömsesidiga avtal föreskriver, och som du lämnat tillåtelse till från tid till annan.

Platser utanför ditt land eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte ger liknande eller adekvata skyddsnivåer än de som tillhandahålls av länder i EES - exempelvis USA, förekommer ifråga för hantering (och lagring) av de uppgifter vi inhämtar om dig. Det gäller exempelvis hantering av betalningar, dataanalys (inklusive kontroller av bedrägeri, risk och kreditvärdighet), datainsamling gällande hur våra sajter och tjänster används, marknadsföring (inklusive beteenderelaterad marknadsföring), eller erbjudande om stöd för ditt behov av tjänster och produkter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Till exempel kan vi: (i) ingå överföringsavtal som utvecklats i enlighet med de standardiserade avtalsklausuler som godkänts av den Europeiska kommissionen med mottagare, och / eller (ii) överföra personuppgifter till mottagare i USA som har självcertifierat till EU-US Privacy Shield program.

Vilka rättigheter har jag till mina personuppgifter?

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter
 • Du har rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och kompatibelt format (dataportabilitet)
 • Du har rätt till radering av dina personuppgifter (rätten att bli bortglömd)
 • Du har också rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter och rätt att begära begränsning av hantering av dina personuppgifter
  • I synnerhet har du villkorslöst rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserat på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts innan du återkallade ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke i din profil på vår hemsida eller kontakta oss på info@onea.se . I slutet av varje e-post med marknadsföring kommer vi även att tillhandahålla en länk för avregistrering från att ta emot vår marknadsföring.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Du har alltid rätt att lämna klagomål till din tillsynsmyndighet för dataskydd, se vidare information här för EU.

Du kan utöva dina rättigheter genom att fylla i följande formulär:

För att utöva din rätt till korrigering av, invändning mot eller begränsning av behandlingen av personuppgifter, vänligen skicka oss din begäran via e-post till info@onea.se .

Det kan förekomma omständigheter eller begränsningar till dessa rättigheter beroende på de specifika omständigheterna kring behandlingen av personuppgifterna. Det finns vissa juridiska krav som kan förhindra att vi med omedelbar verkan raderar dina personuppgifter. Sådana krav har samband med lagstiftning om penningtvätt, skatter och konsumenträtt.

Fattar ni automatiska beslut om mig?

Automatiserat beslutsfattande är det som ger oss möjligheten att fatta beslut med tekniska medel utan mänsklig inblandning. Vi använder automatiserat beslutsfattande till exempel eftersom det:

 • möjliggör ett konsekvent behandlande och större rättvisa i beslutsprocessen (till exempel bidrar det till att minska den potentiella risken för mänskligt fel eller diskriminering).
 • Minskar risken för att kunder inte åtar sig de lånåterbetalningar som avtalats.
 • Möjliggör leverans av beslut inom en kortare tidsram än en mänskligt baserad process och förbättrar processens effektivitet.

Automatiserade beslut kan baseras på vilken typ av data som helst, till exempel:

 • Data som tillhandahålls direkt av berörda personer (t.ex. svar på frågeformulär).
 • Uppgifter som observerats om individerna (t.ex. platsdata som samlats in via en ansökan).
 • Erhållen eller antagen data, såsom en profil för den person som redan har skapats (t ex en kreditscore).

Beslut som inte är helt automatiserade kan också omfatta mänsklig intervention. Till exempel, innan vi beviljar ett lån, kommer vi att överväga kreditgivarens kreditscoring, eventuellt med ytterligare ingripande utförd av vår personal innan något beslut tillämpas på en individ.

Vi utför automatiserad beslutsfattande för att kunna fullfölja ett kontrakt baserat på individens begäran att vi gör det.

Vad är konsekvenserna av behandlingen av personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifterna i syftet att utvärdera kreditvärdighet och för att genomföra riskbedömningar för att kunna fatta beslut om huruvida ett lån ska beviljas eller ej samt om så, till vilket belopp. Detta kan resultera i att ett lån inte beviljas.

Om du inte betalar tillbaka ditt lån enligt avtalet kan vi använda oss utav externa parter för indrivning av skuld och därmed dela med oss av personuppgifter till dessa i de syftena.

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår integritetspolicy när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi arkiverar också tidigare versioner av integritetspolicyn om du vill granska dessa.

Sedan den senaste versionen har vi gjort följande ändringar av integritetspolicyn:

 • en uppdatering om varför vi samlar in dina personuppgifter
 • Hur du utövar dina rättigheter
 • Mer information om automatiskt beslutsfattande

Tidigare versioner av integritetspolicyn hämtas via den  här länken .

Hur gör jag för att kontakta er?

Du är välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller kommentarer som gäller vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.


Finns det annat jag behöver veta?

Våra sajter och produkter kan innehålla länkar till tredjepartssajter. Varje sådan tredjepartssajt har sin egen integritetspolicy. Vid besök på dessa sajter är det deras integritetspolicy som gäller.

Integritetspolicyn publicerades den 23 september 2017

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in.

Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas. Genom att använda våra sajter, produkter eller tjänster ger du ditt medgivande till att vi samlar in, använder och vidarebefordrar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

https://www.4finance.com hittar du mer information om oss.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland och du bör därför läsa igenom den på nytt då och då. Den senaste ändringen av integritetspolicyn gjordes den 23 september 2017.

 

Varför samlar ni in uppgifter om mig?

Vi använder uppgifterna för att kunna tillhandahålla våra tjänster; förbättra våra produkter och tjänster; ge support; skicka meddelanden; informera om särskilda erbjudanden; skydda våra egna och tredje parts rättigheter och intressen; och för att följa lagar och förordningar.

Vi använder uppgifterna om dig för att:

 • behandla din ansökan och tillhandahålla våra tjänster;
 • kontrollera din identitet (detta kan underlättas med hjälp av ansiktsigenkänning, röstavlyssning, fingeravtrycksavläsning och annan biometrisk teknik, eller via andra system för ID-kontroll online);
 • därefter genomföra kreditvärdighetsbedömning för att avgöra om du kan förväntas återbetala ditt lån, och erbjuda dig lämpliga tjänster innan du tecknar ett avtal med oss;
 • upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet;
 • uppfylla de skyldigheter lagen föreskriver, exempelvis i lagarna om konsumentkrediter, penningtvätt och skydd mot terrorfinansiering, samt redovisningslagar;
 • kontakta dig, exempelvis för att informera dig om förändringar som rör oss, våra tjänster och avtalet mellan dig och oss;
 • återvinna belopp som vi har rätt till;
 • säkerställa och förbättra kvaliteten hos våra tjänster;
 • driva och förbättra våra sajter, hålla dem säkra, och se till att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt för dig på din enhet;
 • utveckla och erbjuda nya tjänster;
 • genomföra statistiska och marknadsrelaterade undersökningar, mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är och annonsera till dig på ett relevant sätt;
 • annonsera (på sajter och via appar, brev, mejl, telefon eller SMS) om vårt företag, vårt moderbolag och relevanta produkter och tjänster från tredje part, vilket också innefattar anpassning av våra erbjudanden till dina personliga preferenser;
 • testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, bedömning av risknivå och kreditvärdighet, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering; samt
 • använda dem på andra lagliga sätt som är relevanta för vår ömsesidiga relation.

 

H ur samlar ni in uppgifter om mig?

Vi samlar in uppgifter på tre sätt:

 1. när vi får information från dig, till exempel öga mot öga, när du fyller i ansökningar (kanske hos någon av våra partners eller ombud), på våra sajter, via sociala media, brev, mejl, ”live chat” eller annat medium eller digital tjänst,
 2. per automatik när du besöker vår sajt eller utnyttjar våra produkter, och
 3. från tredje part, exempelvis kreditupplysare, något av våra närstående bolag eller någon affärspartner.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs gärna mer i vår policy beträffande cookies och tracking.

 

Vilka uppgifter om mig är det ni samlar in?

Uppgifter samlas in och bearbetas när du använder våra sajter, mobilappar eller andra tjänster, liksom när du kommunicerar med oss på andra sätt.

Information du lämnar direkt till oss

Vi kan lagra information från dig:

 • När du registrerar dig på vår sajt, använder den eller en mobilapp, fyller i någon blankett eller söker ett lån, eller någon annan produkt eller tjänst på sajten, eller kontaktar vår personal eller våra partners på ett eller annat sätt.
 • När du rapporterar om ett problem, eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster.
 • När du deltar i diskussionsgrupper, lämnar kommentarer på vår blogg eller använder andra funktioner på sociala media på vår sajt eller i samband med marknadsföring eller kundundersökningar, eller inom andra aktiviteter på våra sajter eller sociala media.
 • När du deltar i någon tävling, marknadsföring eller undersökning, kanske hos någon av våra affärspartners eller på sociala media.
 • Om du kommunicerar av något annat skäl med oss via de kanaler som nämnts ovan.

Den information du lämnar kan gälla: ditt namn (efternamn, förnamn), personnummer eller annan ID-kod, adress, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, civilstånd, antal minderåriga barn, anställningsförhållande, arbetsgivare, telefonnummer på jobbet, månadsinkomst, fasta utgifter, ekonomisk ställning, kreditkort, bankkonto, banktransaktioner, personlig beskrivning, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), ditt fotografi eller annan bild av dig, en bild av din ID-handling, din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss.

Vi registrerar och sparar och kan komma att använda den information du lämnat oss på de kanaler som nämnts här ovan. Vi kan också komma att spela in kommunikation som sker via telefon.

Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår sajt eller använder någon av våra appar kan vi automatiskt samla in följande uppgifter:

 • Teknisk information, inklusive typ av enhet, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata, din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat p eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

Se även ovan under rubriken  “Hur samlar ni in uppgifter om mig?”

Information om dig från tredje part.

Vi efterfrågar ibland information om dig från tredje part, exempelvis något av våra närstående bolag, eller ett kreditupplysningsföretag. Vi följer gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter, och om så krävs ber vi dig först om tillåtelse till sådan informationsinsamling. Vi kan få information om dig:

 • i samband med att du ansöker om ett lån eller liknande kan vi komma att:
  • skaffa information om dig, din kreditvärdighet, din ekonomi, nuvarande och tidigare skuldsättning, anställning, relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter från register som informerar om kredithistoria, skulder till tredje part, adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt politiskt utsatta personer), myndigheter, kreditinstitut, våra närstående bolag, andra tredje parter, samt offentligt tillgängliga källor;
  • ta del av information som du lämnat till kreditgivare och våra affärspartners när du ansökt om deras tjänster;
  • ta del av information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss;
 • från andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med, gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltar i;
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar;
 • via eventuella andra former för uppgiftslämning till oss som du tillåtit.

Hur länge sparar ni uppgifter om mig?

Vi kan komma att behålla personuppgifter om dig en tid efter det att du upphört vara en kund till oss, för att säkerställa våra juridiska intressen om någon tvist uppstår, eller i den omfattning lagen kräver. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt utgående från syftet bakom uppgiftssamlandet; oftast så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, bevaka våra legitima intressen eller i den omfattning lagen kräver.

 

Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group, av interna administrativa skäl.

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group och utvalda tredje parter, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och för de andra syften som beskrivs i det här policydokumentet:

 • parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar, för att kunna identifiera och autentisera dig;
 • parter som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis att upprätthålla och utveckla vår sajt; att göra riskbedömningar och upptäcka bedrägerier; att bedriva inkasso- och kundtjänstverksamhet; att motverka penningtvätt och terrorfinansiering; att analysera hur våra tjänster används; att hjälpa oss i vår marknadsföring;
 • för att kunna erbjuda och tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster;
 • vid godtycklig tidpunkt när lagen så kräver kan vi vidarebefordra information om dig och om hur du utnyttjar våra tjänster och besöker våra sajter, förutsatt att vi i god tro bedömer att sådan informationsspridning krävs för att skydda våra intressen, skydda dig eller andra från fara, förebygga och utreda bedrägerier, eller på begäran från statlig myndighet;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer av liknande tjänster, exempelvis konsumentlånegivare och kreditbyråer, liksom till myndigheter och relevanta nationella organ och icke-statliga organisationer, liksom till andra tredje parter, för att kunna göra en välgrundad bedömning av din betalningsförmåga;
 • när vi tar emot och inkräver betalningar som du är skyldig oss enligt låneavtalet kan vi också komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster;
 • om du inte betalar eller inte uppfyller dina skyldigheter kan vi överföra information om din utestående skuld till inkassoföretag, kreditupplysningsföretag, samt företag som ger juridiskt bistånd.
 • Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som gör analyser och inhämtar sökinformation, som kan hjälpa oss förbättra och optimera vår sajt.
 • Om vi säljer hela eller del av vår verksamhet, eller överför den skuld du har till oss på en tredje part, kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • Ytterligare information lämnas under rubriken ”VARFÖR SAMLAR NI IN UPPGIFTER OM MIG?”

Vi överföring av uppgifter strävar vi efter att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den omfattning som vår integritetspolicy föreskriver, som vårt/våra ömsesidiga avtal föreskriver, och som du lämnat tillåtelse till från tid till annan.

Platser utanför ditt land eller EU, exempelvis USA, kan komma ifråga för hantering (och lagring) av de uppgifter vi inhämtar om dig. Den information vi överför kan komma att vidarebefordras till våra tjänsteleverantörer. Det kan gälla exempelvis hantering av betalningar, dataanalys (inklusive kontroller av bedrägeri, risk och kreditvärdighet), datainsamling gällande hur våra sajter och tjänster används, marknadsföring (inklusive beteenderelaterad marknadsföring), eller erbjudande om stöd för ditt behov av tjänster och produkter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Vi tillämpar till exempel ett avtal som innehåller Europakommissionens standardvillkor, följer EU-US Privacy Shield program, och söker dataskyddsmyndigheternas godkännande med avseende på skydd för personuppgifter.

 

Vilka rättigheter har jag till uppgifterna om mig?

Du har rätt att fråga oss om de personuppgifter om dig som vi hanterar, hur och varför de hanteras, och om vilka andra som fått ta del av uppgifterna (om inte lagen föreskriver att denna information skall hållas hemlig). Du har rätt att begära en sammanställning av de uppgifter om dig som vi hanterar, så att du kan kontrollera de uppgifter om dig som vi har. En sådan begäran är kostnadsfri.

Du har rätt att när som helst begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar (om inte detta påverkar de tjänster vi tillhandahåller för dig) dina personuppgifter. Observera att vi kan avslå en sådan begäran om den sätter andra personers sekretess i fara, eller om de är orimliga eller återkommande, eller kräver orimliga insatser. Det finns dock vissa juridiska krav som kan förhindra att vi med omedelbar verkan raderar dina personuppgifter. Sådana krav har samband med lagstiftning om penningtvätt, skatter och konsumenträtt.

Du måste informera oss om det uppstår förändringar i de uppgifter vi har fått i samband med att vi tecknar ett ömsesidigt avtal eller vid framtida samarbete, liksom om du har konstaterat att de uppgifter vi har om dig är felaktiga.

Du har rätt att avstå från (eller säga upp abonnemanget på) våra mejlutskick, bulletiner, SMS-meddelanden och andra liknande former av marknadsföring, när som helst, via din användarprofil på vår sajt, eller genom att kontakta oss. I slutet av varje mejl med marknadsföringsinformation lägger vi alltid en länk som ger möjlighet att säga upp abonnemanget på sådan information. Tänk på att våra meddelanden kan innehålla viktig eller användbar information om dina produkter, rabatter och andra värdefulla erbjudanden.

Vi anstränger oss verkligen för att skydda dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att vi inte beaktat dina rättigheter bör du kontakta oss så att vi kan åtgärda problemet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsinspektionen. En förteckning över dataskyddsorgan inom EU med tillhörande kontaktdata återfinns här.

Fattar ni automatiska beslut om mig?

För att snabbt kunna handlägga din ansökan genomför vi automatiska bedömningar av kreditvärdighet och risknivåer som underlag för beviljande av lån och bestämning av lånetaket.

Cookies / prenumerationer 23 september 2017

Vi på 4finance respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår policy för cookies och tracking syftar till att förklara hur cookies och andra spårningshjälpmedel används för våra sajter, produkter och tjänster.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som laddas ned lagras på din enhet när du besöker en sajt. En cookie innehåller data som gäller en enskild användare och en viss sajt. Cookies används av många sajter och kan utnyttjas på flera sätt, exempelvis för att komma ihåg dina preferenser, för att möjliggöra e-handel, och för att få fram sajtstatistik.

Hur vi använder cookies

Vi och våra affärspartners använder cookies och liknande hjälpmedel för att analysera trender, administrera vår sajt, spåra användarnas rörelser inom sajten, och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. En cookie innehåller informationsfragment som sajten skickar till webbläsaren. Webbläsaren lagrar denna information i en fil på din dator. Med hjälp av cookien underlättas användarens förflyttning på sajten och låter (i tillämpliga fall) sajtens administratör anpassa sajten och dess innehåll till besökarens behov, för att förbättra resultatet av användarens åtgärder. Om cookie-funktionen är avstängd kan vi inte garantera att sajten fungerar korrekt och kan användas som avsett.

De cookies vi använder lagrar inga data som möjliggör direkt identifiering av dig. De data som samlas in vidarebefordras inte till någon tredje part, utom i de fall som beskrivs i vår Privacy Policy. Inga personuppgifter vidarebefordras som möjliggör identifiering av dig.

Så här använder vi cookies på våra sajter:

 • Vi använder cookies för att skydda våra kunder och förebygga bedrägerier.
 • Vi använder cookies till våra ansökningsblanketter online. Om cookie-funktionen är avstängd kan datoranvändaren inte logga in till och/eller utnyttja våra tjänster.
 • Vi använder också cookies för att lära oss hur användarna når vår sajt, och avläsa hur de använder vår sajt – därigenom kan vi förbättra kvaliteten hos de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder till exempel Google Analytics – en populär webbaserad tjänst som analyserar prestanda. Google Analytics använder cookies för att analysera hur besökarna använder sajten. Mer information om hur cookies används återfinns på Google’s Privacy policy.
 • Vi använder cookies för att övervaka och styra dataflödena på sajten.
 • Vi använder också cookies i samband med annonskampanjer och erbjudanden, och för att avläsa resultatet av dessa. De underlättar för oss att förbättra sajtens uppbyggnad och struktur, liksom valet av erbjudanden och kampanjer.

Vi använder två typer av cookies på vår sajt:

 • sessionscookies Dessa cookies är tillfälliga och är bara aktiva när datoranvändaren befinner sig på sajten (närmare bestämt tills användaren lämnar sajten och stänger webbläsaren). Sessionscookies underlättar för vår sajt att minnas vilka steg användaren har tagit på föregående sida, så att samma information inte behöver skrivas in flera gånger.
 • kvarliggande cookies Kvarliggande cookies sparas på besökarens dator även sedan användaren lämnat sajten. De hjälper oss känna igen dig som en unik besökare (du får ett slumpmässigt genererat nummer som identifierar dig). Hur länge cookien finns kvar i din dator beror på typen av cookie.

Medgivande att använda cookies

Innan du börjar använda vår sajt vill vi få ditt medgivande att använda cookies. Därför visar sajten ett pop-up-fönster, där du får information om cookies och tillfrågas om du medger att de används; i så fall ska du klicka på OK. Om du inte medger att cookies används men fortsätter att använda sajten, så tolkas det som ett samtycke till att vi använder cookies.

 

Kontroll och borttagning av cookies

Vi använder inte cookies i syfte att samla in personuppgifter om våra användare. Men vissa delar av den information som hanteras kan bedömas som personuppgifter.

Om du vill begränsa eller förhindra användningen av cookies på vår sajt eller någon annan sajt gör du detta via webbläsarens inställningar. Du kan till exempel blockera alla cookies, bara acceptera förstapartscookies, eller ta bort samtliga cookies när du stänger webbläsaren. För att läsa mer om olika alternativ kan du läsa HJÄLP-texten till din webbläsare. För information om hur man tar bort cookies från webbläsaren i mobilen kan du läsa bruksanvisningen till mobilen. Observera att vissa av de tjänster vi tillhandahåller inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies.

Tracking

I likhet med de flesta andra sajter sker även på vår sajt viss informationsinsamling automatiskt. Vi samlar in viss information automatiskt för att analysera övergripande trender och administrera våra sajter, våra produkter och våra tjänster.

Även om vi håller reda på vilka sidor på sajten en användare besökt, så samlar vi inte in någon personlig information om dina online-aktiviteter över tid, eller på tredjeparts-sajter, eller inom online-tjänster. Därför behandlar vi inte för närvarande och reagerar inte på en webbläsares signal ”do not track”, eller på andra mekanismer som konsumenter kan använda för att styra vilken personlig och identifierbar information som sparas om online-aktiviteter över tid och på tredjeparts-sajter. Vi ger inte heller avsiktligt tredje part rätt att samla in personlig och identifierbar information om dina online-aktiviteter över tid och på olika andra sajter när du besöker vår sajt.

Vi samarbetar med en tredje part för att visa annonser på vår sajt eller sköta vår annonsering på andra sajter. Vår tredje part-partner kan använda cookies eller liknande hjälpmedel för att annonsera till dig utgående från dina surfvanor och intressen. Om du vill slippa intressebaserad annonsering, klicka här eller om du finns inom EU, klicka här. Observera att du fortfarande får icke generella annonser (alltså annonser som inte anpassats till just dina intressen och vanor).

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår policy om cookies och tracking när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi sparar också tidigare versioner av policyn om cookies och tracking i ett arkiv   om du vill granska dessa.

Allmänna villkor från 23 maj 2017

ALLMÄNNA VILLKOR

Maj 2017

1. Allmänt

Kreditgivare är 4finance AB (org.nr 556790-4189), adress Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm.

Bolaget är ett hos Finansinspektionen registrerat Konsumentkreditinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se) och Konsumentverket, adress Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se).

4finance AB (hädanefter kallat ”Onea”) erbjuder lån på belopp 500-30 000 kr utan säkerhet. Lånen erbjuds till privatpersoner och har en låneperiod på 3-24 månader (varvid en månad innebär cirka 30 dagar beroende på att antalet dagar per månad varierar och att förfallodatum för en delbetalning av lånet infaller samma datum varje månad). För lån upp till 5 000 kr är låneperioden 3 månader. Utöver detta kan andra individuella överenskommelser förekomma.

Sökande eller låntagare (hädanefter kallat ”Låntagare”) ingår härmed ett låneavtal som består av ett individuellt låneavtal (hädanefter kallat ”Individuellt låneavtal”) och dessa allmänna villkor (hädanefter kallat ”allmänna villkor”) och sammantaget hädanefter kallat ”Låneavtalet”.

Låneavtalet gäller mellan Onea och Låntagaren och börjar gälla så fort Låntagaren godkänner de allmänna villkoren. Genom godkännandet intygar Låntagaren att denne har läst och accepterat Låneavtalet. Låneavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Låneavtalet har fullgjorts. Förpliktelserna enligt Låneavtalet har fullgjorts när Låntagaren har erlagt alla betalningar till Onea enligt Låneavtalet.

Dessa allmänna villkor ska även gälla mellan Onea och en redan befintlig Låntagare om Låntagaren väljer att utöka ett lån som omfattas av ett tidigare ingånget låneavtal. Beviljat lån kan utökas efter särskild prövning och ny ansökan. Den utökade krediten adderas till det tidigare lånebeloppet och ska återbetalas i samband med detta. Dessa allmänna villkor ska således träda istället för sådana äldre allmänna villkor som tidigare varit tillämpliga mellan Onea och Låntagaren genom att Låntagaren – i samband med en utökning av lånet – godkänner dessa allmänna villkor som en del av det redan tidigare ingångna Låneavtalet. Genom godkännandet intygar den befintliga Låntagaren att denne har läst och accepterat de allmänna villkoren som en del av Låneavtalet och att tidigare tillämpliga äldre allmänna villkor därmed upphör att gälla.

2. Kreditprövning

En kreditprövning genomförs alltid av Onea innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner vid Låneavtalets ingående att sedvanlig kreditprövning genomförs. Som ett led i kreditprövningen kan Onea komma att inhämta kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Onea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om Låntagarens ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. Vid kreditprövning kan även tjänsten Instantor (www.instantor.se) komma att användas om Låntagaren särskilt godkänner detta.

3. Fast ränta och avgifter

För lånet är låntagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan framgår i punkt 20 (Prisbilaga) i dessa allmänna villkor. Prisbilagan finns även att tillgå på Oneas webbsida (www.onea.se) eller genom att kontakta Oneas kundtjänst. Lånet är ett annuitetslån utformat på sätt som framgår av exempel i punkt 20 (Prisbilaga).

Låntagaren är även skyldig att betala avgifter till Onea som förorsakats av att kreditvillkoren inte har följts, exempelvis en påminnelseavgift, att en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Onea vid var tid tillämpar och som framgår av punkt 20 (Prisbilagan). Onea har rätt att när som helst ändra en avgift, exempelvis för tilläggstjänster, om inte annat följer av lag eller föreskrift. Onea har rätt att ändra avgifter för krediten till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka. Ändrade avgifter meddelas Låntagaren innan de börjar gälla.

4. Återbetalning och betalningsplan

Delbetalningar för lånet (kapitalbelopp och ränta) och eventuella avgifter ska vara Onea tillhanda senast på det förfallodatum som framgår av det Individuella låneavtalet samt angivet på fakturan för varje delbetalning.

Betalning sker genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som framgår av det Individuella låneavtalet samt faktura eller på annat sätt meddelats Låntagaren. Betalning kan också ske genom att Låntagaren godkänner att betalning sker via Låntagarens debetkort. Godkännandet kan ske antingen i ansökningsprocessen eller senare. Betalningsservicen avseende denna kortbetalning hanteras av Worldpay Limited, No 07316500, England. Worldpay Limited samlar in och behandlar betalningsinformation i enlighet med PCI DSS. Onea samlar inte in eller behandlar sådan betalningsinformation.

Låntagaren har rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

Möjlighet att skjuta fram ett förfallodatum genom att betala en ”förlängningsränta” framgår av punkt 5.

Vid betalning har Onea rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallen eventuell kostnad för amorteringsplan, fast avtalad ränta, amortering av kapital, eventuell dröjsmålsränta och övriga kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader). För det fall Låntagaren är sen med betalning avräknas övriga kostnader före dröjsmålsränta.

Parterna överenskommer härmed att om en betalning avbryts, återtas eller på annat sätt inte genomförts anses sådan betalning aldrig gjord.

Om Låntagaren gör en överbetalning i samband med att förpliktelserna enligt Låneavtalet fullgjorts, dvs. när Låntagaren erlagt alla betalningar till Onea enligt Låneavtalet, ska Onea sätta tillbaka överskjutande belopp på det bankkonto som Låntagaren uppgav när parterna ingick Låneavtalet.

5. Framskjutande av förfallodatum

Låntagaren har möjlighet att skjuta fram förfallodatum för en delbetalning av lånet med 30 dagar genom att låntagaren betalar in en särskild förlängningsränta. Låntagarens betalning av förlängningsräntan ska ha inkommit till Onea senast på förfallodagen för delbetalningen.

Om förlängningsräntan kommit Onea tillhanda senast 30 dagar efter att förfallodagen passerat åtar sig Onea att även i detta fall godta betalningen som ett framskjutande av förfallodatum med 30 dagar (räknat från det urspungliga förfallodatumet angivet på fakturan). Låntagaren är införstådd med att påminnelseavgift och inkassokostnad kan utgå om Onea före sådan betalning av förlängningsräntan har skickat ut en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav. Dröjsmålsränta samt eventuell påminnelseavgift och inkassokostnad debiteras på nästkommande faktura.

Låntagaren kan skjuta fram förfallodatum för en delbetalning av lånet med 30 dagar åt gången. När Låntagaren skjuter fram en delbetalning på detta sätt med 30 dagar flyttas också Låneavtalets löptid fram med 30 dagar.

Den förlängningsränta som utgår för att skjuta fram en delbetalning med 30 dagar anges i Prisbilagan (punkt 20). Prisbilagan finns även att tillgå på Oneas webbsida (www.onea.se) eller genom att kontakta Oneas kundtjänst.

Om Låntagaren betalar in förlängningsräntan inom ovan angivna tid kommer Onea att betrakta betalningen som en förlängningsränta och inte som en delbetalning av förfallet belopp. Om Låntagaren betalar in ett lägre eller ett högre belopp än förlängningsräntan sker inget framskjutande av förfallodatum och avräkning görs i enlighet med punkt 4.

De allmänna villkor som gäller för ansökan om lån gäller även vid framskjutande av förfallodatum och lånets löptid.

6. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Om Låntagaren inte betalar tillbaka hela eller del av lånet i tid i enlighet med aktuellt Individuellt låneavtal mellan Onea och Låntagaren, har Onea rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag. Ett år anses vara 365 dagar.

Vid utebliven betalning har Onea också rätt att ta ut en påminnelseavgift. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

7. Amorteringsplan

Om lånet sägs upp enligt punkt 8 kan låntagaren och Onea överenskomma om en amorteringsplan för förfallna belopp enligt Låneavtalet. Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Onea rätt att debitera Låntagaren uppläggningsavgift om 170 kronor samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta enligt punkt 6. För ändring av avgifter se punkt 3.

8. Inkasso och uppsägning av lån till betalning i förtid/uppsägning av Låneavtal

Vid utebliven betalning i enlighet med Låneavtalet förbehåller sig Onea rätten att säga upp lånet i förtid/till uppsägning av Låneavtal och kräva återbetalning av hela det utestående kapitalbeloppet, ränta, eventuella avgifter/kostnader och eventuell dröjsmålsränta (hädanefter kallat ”Kreditfordran” och innefattar ej räntor och andra kostnader för tiden efter förtidsbetalningen)

Onea har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid/uppsägning av Låneavtal och kräva återbetalning av Kreditfordran om;

 • Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av Kreditfordran
 • Låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter
 • Låntagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses exempelvis tre uteblivna betalningar i följd.

Om Onea vill få betalt i förtid enligt denna punkt 8 gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från den tidpunkt då Onea sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren. Om Onea inte sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev, skall uppsägningstiden räknas från den tidpunkt uppsägningen kommer Låntagaren tillhanda.

Om Onea krävt betalning enligt stycket ovan är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denna före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Låntagaren med stöd av detta stycke tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte detta stycke och Låntagaren kan därför inte hänvisa till detta stycke.

Vid utebliven betalning har Onea även rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Låntagaren i enlighet med Låneavtalet och gällande lagstiftning eller myndighetsföreskrift.

9. Ångerrätt och förtidsinlösen

Låntagaren har rätt att frånträda det ingångna Låneavtalet inom 14 dagar efter det att Låneavtal träffats. Datum för ingående av Låneavtal anges i det Individuella Låneavtalet. Frånträdandet görs genom att Låntagaren lämnar eller sänder ett meddelande om frånträdandet till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30, Stockholm. Låntagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter det att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att Låneavtalet frånträds, till Onea betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då lånet återbetalas.

Låntagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av lånet i förtid. Låntagaren är då skyldig att återbetala upplupen ränta och andra kostnader för lånet fram till återbetalningsdagen. Onea tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

10. Överlåtelse av kredit

Onea har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till tredje man eller att godkänna att tredje part utför tjänster hänförliga till Låneavtalet. Låntagaren har inte rätt att överlåta lånet, rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet (inkl. dessa allmänna villkor) utan att skriftligt medgivande har erhållits från Onea.

11. Ändring av kontaktuppgifter

Låntagaren ansvarar för att denne till Onea, utan dröjsmål, meddelar ändring av namn, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-post, bankkontonummer och andra kontaktuppgifter där Låntagaren kan nås.

12. Meddelanden och ändring av villkor

Om inte annat är särskilt föreskrivet i Låneavtalet kan meddelanden till Låntagaren skickas per e-post, per SMS till angivet mobilnummer eller med brev. Meddelande som Onea sänder med brev till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast sju dagar efter avsändandet, om brevet sänts till Låntagarens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Låntagaren har meddelat Onea. Meddelanden som Onea sänder genom SMS eller e-post till Låntagaren ska anses ha nått Låntagaren senast sju dagar efter avsändandet, om SMS:et eller e-postmeddelandet sänts till det mobilnummer eller den e-postadress som Låntagaren har uppgivit till Onea.

Onea ska i förekommande fall meddela ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna ska börja gälla. Om Låntagaren inte godkänner ändringarna har Låntagaren rätt att betala hela lånet i förtid enligt punkt 9 andra stycket och säga upp avtalet med verkan den dag då ändringarna ska börja gälla. Om Låntagaren inte säger upp avtalet anses Låntagaren ha godkänt ändringarna. Ändringar av avgifter ska inte anses som en ändring av de allmänna villkoren enligt denna punkt.

13. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Onea kommer att samla in information om Låntagarens användning av Oneas webbsida och mobilapplikation såväl som annan information som Låntagaren väljer att delge Onea genom användandet av ”Livechat”, telefon, e-post och fax faciliteter och som är relevanta för att fullgöra åtaganden och förpliktelser

Onea samlar in och är ansvarig för behandlingen av de uppgifter om Låntagaren som Låntagaren lämnar till Onea i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal, inklusive personnummer, namn, e-post, adress, mobilnummer, folkbokföringsadress, födelsedatum, anställningsstatus, arbetsgivare och uppgifter om Låntagarens privatekonomi, (månadsinkomst, kontoutdrag, skulder och kostnader), som inhämtas från tredje part eller som i övrigt samlas in i samband med administrationen av Låneavtalet samt för åtgärder som har begärts innan eller efter att Låneavtalet träffats.

Onea kommer också samla in information om IP-adresser, information om Låntagarens tekniska utrustning (datorer, mobiltelefon) som används för att få access till Oneas webbsidor och mobilapplikationer, i en låneansökan och i samband med inkluderande tjänster, inklusive ”logged in sidor” på Oneas webbsida.

Onea har också rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Låntagarens kommunikation med Onea.

Onea kan komma att kontrollera Låntagarens information mot sanktionslistor som Onea enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att genomföra eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Onea komma att komplettera personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdateringar av adressregister med hjälp av statens person och adressuppgifter, SPAR.

Onea kan också komma att verifiera en uppgiven inkomst via en kreditupplysning via tjänsten Instantor service (www.instantor.se) om Låntagaren särskilt godkänner detta.

Ändamålet med Oneas behandling av personuppgifter är:

 • Att innan ett Låneavtal ingås samla in och kontrollera personuppgifter, administrera och fullgöra ett Kreditavtal
 • Upptäcka och undvika bedrägerier, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter
 • Möjliggöra Oneas förpliktelser, avseende t ex Låntagarens kontakter med Onea såsom frågor och klagomål, information avseende Låntagarens eventuella ombud och om Låneavtalets åtaganden har uppfyllts
 • För att genomföra marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs och metodutveckling samt riskhantering
 • För marknadsföringsändamål (direktmarknadsföring via brev, telefon eller elektronisk kommunikation såsom e-post och SMS) för Onea, andra bolag i gruppen, och för Oneas räkning samarbetande företag om Låntagaren inte har begärt en direkt reklamspärr för marknadsföringsändamål. Låntagaren kan alltid begära att tas bort från denna marknadsföring genom Låntagarens profilsida eller genom att klicka på länken avprenumerera som återfinns i all e-post från Onea.
 • För andra ändamål som kommer att kommuniceras med Låntagaren och där separat samtycker kommer att inhämtas.

Personuppgifter kan komma att, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser och enligt särskilt avtal om sekretessåtaganden, behandlas av andra bolag inom gruppen samt för Oneas räkning av samarbetande företag, såväl inom som utom EU och EES området. Personuppgifter behandlas i datasystem hos Onea eller andra företag som Onea samarbetar med i enlighet med ovan angivna ändamål. Personuppgifter kommer särskilt att behandlas av nedanstående företag för ovan angivna ändamål:

 • AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia,
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA,
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia and its branches situated within the European Union.

Personuppgifter kan även komma att behandlas av inkassobyråer, kreditupplysningsbolag, samarbetspartners som genomför risk- bedrägeri och penningtvättskontroller, domstolar och Kronofogdemyndigheten för att fullgöra ingångna avtal och tillvarata Oneas rättigheter.

Om Onea har överlåtit eller pantsatt sina rättigheter enligt kreditavtalet till ett annat företag inom EU kan personuppgifter om låntagaren och lånet registreras i kreditregister i en annan av EU:s medlemsländer i enlighet med det landets lagar och förordningar.

Onea bevarar låntagarens personuppgifter även för tid efter lånengagemangets avslutande, dock aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Om låntagaren vill ha information om vilka av låntagarens personuppgifter som behandlas av Onea har låntagaren rätt att en gång per år begära skriftlig uppgift från Onea. Sådan begäran samt rättelse av en personuppgift som Onea behandlar skickas till Onea; Att: Personuppgiftsansvarig, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm, alternativt kontakta kundtjänst på 08 - 525 00 222 eller skicka e-post till info@onea.se

Genom att godkänna de allmänna villkoren samtycker låntagaren till att dennes personuppgifter behandlas i enlighet med denna punkt.

14. Identifiering

Onea äger rätt att begära in en vidimerad kopia av låntagarens pass, körkort eller legitimation. Onea förbehåller sig rätten att genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen.

15. Lösenord

Låntagaren åtar sig att välja ett lösenord för att logga in på Låntagarens profil – Låntagarens gränssnitt som återfinns på https://www.onea.se där Onea kan spara information avseende Låntagaren och Låneavtalet om Låntagaren har valt att registrera sig på denna profil. Lösenordet ska sakna koppling till Låntagarens namn, personnummer eller annan liknande information som är enkel att få tillgång till samt att inte avslöja lösenord för obehörig person. Låntagaren åtar sig vidare att skydda lösenord och att inte förvara anteckning av lösenord nära eller på den utrustning (exempelvis dator) som kan användas för åtkomst till Låntagarens profil/konto. Om Låntagaren får vetskap om att någon obehörig person har fått kännedom om lösenord eller att någon obehörig har loggat in på låntagarens profil/konto ska Låntagaren utan dröjsmål ändra sitt lösenord och sedan underrätta Oneas kundtjänst.

16. Begränsning av Oneas ansvar

Onea frånsäger sig ansvaret för indirekta skador. Onea är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte om Onea varit normalt aktsam.

Vid användande av ändamålsenliga kommunikationsmedel är Onea inte ansvarigt för skada som beror på störningar i driften av posttjänster, fax, elektroniska eller andra kommunikationsmedel eller tekniska apparater som används inom Oneas verksamhet. Detta inkluderar men är inte begränsat till störningar i driften av kommunikationsmedel med anledning av fördröjning eller förlust av skickade e-post, falska eller felaktiga meddelanden, störningar i webbsidan och störningar i system för utväxling av elektronisk information och betalningssystem hos kreditinstitut (inklusive internetbanktjänster).

17. Klagomål och tvister

Vid klagomål hänvisas Låntagaren till att kontakta Onea via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i punkt 19 i dessa allmänna villkor). Låntagaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Onea. Om Låntagaren är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

18. Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på Låneavtalet och en eventuell tvist ska hänskjutas till svensk domstol.

19. Kontaktuppgifter

4finance AB
Org.nr. 556790-4189
Hammarby Allé 47
120 30 Stockholm
Telefon kundtjänst: 08-525 00 222
E-post: info@onea.se

20. Övriga villkor/Prisbilaga

Lån och ränta

Lånet hos Onea är ett annuitetslån. Det innebär att Låntagaren betalar ett fast belopp, en annuitet, vid varje betalningstillfälle, dvs. att betalplanen är jämt fördelad över lånets löptid. Annuiteten täcker både räntan på skulden och en avbetalning på skulden. Den räntekostnad Låntagaren betalar vid varje betalningstillfälle är resultatet av den fasta räntesatsen (se nedan) multiplicerad med den utestående skulden. Eftersom annuiteten är lika stor vid varje betalningstillfälle består den i början av lånets löptid till större delen av ränta och till en mindre del av amortering. Mot slutet av löptiden, när skulden har blivit mindre, utgör räntan en mindre del av annuiteten och amorteringen en större del.

Lån upp till 5000 kr med återbetalningstid om 3 månader

Den fasta räntan är 12 % per månad/144 % per år

Lån över 5000 kr med återbetalningstid om 3-24 månader

Den fasta räntan är 8 % per månad/96 % per år

Representativt exempel:

Belopp: 10 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 96 %
Effektiv ränta: 155 %

Månatlig betalning: 1 327 kr

Sammanlagt belopp att betala: 15 923 kr

Låntagaren har tagit ett lån om 10 000 kr (kapitalbeloppet är 10 000 kr). Den första månaden ska Låntagaren betala 800 kr i räntekostnad. Låntagaren ska amortera 527 kr på kapitalbeloppet samma månad. Den första månaden ska Låntagaren således betala 1 327 kr vilket även gäller för samtliga månader under lånets löptid (innebärandes att Låntagaren den andra månaden ska betala 758 kr i räntekostnad och amortera 569 kr på kapitalbeloppet, dvs. en månatlig betalning om 1 327 kr under lånets löptid).

Avgifter och andra kostnader: Varken uppläggningsavgift eller aviavgift tillkommer. Om betalning inte sker enligt de allmänna villkoren kan årlig dröjsmålsränta om 30 %, påminnelseavgift om 60 kronor samt en inkassokostnad om 180 kronor tillkomma. Om en ansökan om betalningsföreläggande inges till Kronofogdemyndigheten eller om andra rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare avgifter tillkomma. Se närmare nedan i denna punkt 20.

Förlängningsränta

Förlängningsränta är den särskilda ränta som Låntagaren kan betala in i syfte att få förfallodatum för en delbetalning av lånet framskjutet med 30 dagar. Förlängningsräntan motsvarar den ränta som enligt betalplanen skulle ha erlagts för den aktuella perioden. Uppskjutning av betalplanen innebär att Låntagaren inte behöver betala in amorteringsbeloppet under förlängningsmånaden (amorteringsfri månad). När Låntagaren skjuter fram en delbetalning på detta sätt flyttas också Låneavtalets löptid fram med 30 dagar.

Representativt exempel:

Låntagaren vill skjuta upp sin första delbetalning av lånet med 30 dagar. Förutsättningarna för lånet är desamma som i exemplet ovan under ”Lån och Ränta”.

Förlängningsräntan, motsvarande den ränta som enligt betalplanen skulle ha erlagts för den aktuella perioden, ska vara Onea tillhanda på delbetalningens förfallodag. Eftersom Låntagaren vill skjuta upp den första delbetalningen är förlängningsräntan 800 kr. Låntagaren betalar inte amorteringen (i detta fall 527 kr) under förlängningsmånaden. Månaden därpå har Låntagaren möjlighet att betala hela beloppet (1 327 kr) eller att ännu en gång skjuta upp amorteringen vilket resulterar i ytterligare en förlängningsränta om 800 kr.

Betalningspåminnelse

60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta Onea har rätt att debitera på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker.

Dröjsmålsränta erläggs med 30 % per år beräknat på kapitalbeloppet, beräknat som 0,08 % per dag. Ett år anses vara 365 dagar.

Amorteringsplan

Upplägg av amorteringsplan 170 kr.
Aviseringsavgift 60 kr per avisering.

Vid utebliven betalning har Onea rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan debiteras låntagaren.

Effektiv ränta

Vid ett lånat belopp om 10 000 kr med en återbetalningstid om 24 månader blir det sammanlagda beloppet som ska betalas 22 795 kr. Den effektiva räntan är 155%

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av lånet angiven som en årlig ränta beräknad på lånebeloppet.

Sammanlagt belopp att betala

Med sammanlagt belopp att betala avses summan av lånebeloppet och ränta som ska betalas under kredittiden.

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare4finance AB, org nr. 556790-4189
AdressHammarby Allé 47, 120 30 Stockholm
Telefon08-525 00 222
E-postinfo@onea.se
Webbadresswww.onea.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kreditKonsumentkredit utan säkerhet.
Det sammanlagda kreditbeloppet500-30 000 kr
Villkoren för kreditenBeviljat lån utbetalas endast till Låntagarens angivna bankkonto i svensk bank. Förutsättningar för att få lån är att låntagaren är över 20 år, har svenskt personnummer, ett svenskt mobiltelefonnummer samt genomgår en sedvanlig kreditprövning. Låntagaren får inte ha skyddad identitet.
Kreditavtalets löptid1-24 månader, varvid en månad innebär cirka 30 dagar, beroende på att antalet dagar per månad kan variera. Förfallodagen för varje månatlig delbetalning är densamma varje månad, exempelvis den 25:e.

Låntagaren kan skjuta fram förfallodatum i 30 dagar åt gången mot betalning av en förlängningsränta. De villkor som gäller för ansökan om lån gäller även vid framskjutande av förfallodatum. Den förlängningsränta som utgår för framskjutande av förfallodatum motsvarar den ränta som enligt betalplanen skulle ha erlagts för den aktuella perioden.

Representativt exempel:

Om Låntagaren i det representativa exemplet nedan under ”Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas” vill skjuta upp sin första delbetalning av lånet med 30 dagar ska en förlängningsränta om 800 kr vara Onea tillhanda på den första delbetalningens förfallodag. Förlängningsmånaden är amorteringsfri och Låntagaren betalar således inte amorteringen (i detta fall 527 kr) under förlängningsmånaden. Månaden därpå har Låntagaren möjlighet att betala hela beloppet (1 327 kr) eller att ännu en gång skjuta upp amorteringen vilket resulterar i ytterligare en förlängningsränta om 800 kr.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelasRepresentativt exempel:

Belopp: 10 000 kr
Låneperiod: 12 månader
Nominell ränta: 96 %
Effektiv ränta: 155 %
Månatlig betalning: 1 327 kr
Sammanlagt belopp att betala: 15 923 kr

Den första månaden ska Låntagaren betala 800 kr i räntekostnad. Låntagaren ska amortera 527 kr på kapitalbeloppet samma månad. Den första månaden ska Låntagaren således betala 1 327 kr vilket även gäller för samtliga månader under lånets löptid (innebärandes att Låntagaren den andra månaden ska betala 758 kr i räntekostnad och amortera 569 kr på kapitalbeloppet, dvs. en månatlig betalning om 1 327 kr under lånets löptid).

Vid betalning har Onea rätt att avräkna i första hand från vid betalningstillfället förfallen eventuell kostnad för amorteringsplan, fast avtalad ränta, amortering av kapital, eventuell dröjsmålsränta och övriga kostnader (såsom påminnelseavgift och inkassokostnader). För det fall Låntagaren är sen med betalning avräknas övriga kostnader före dröjsmålsränta.

Vid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan för förfallna belopp tillkommer en uppläggningsavgift om 170 kronor samt en bokföringsavgift om 60 kr per månad. Under amorteringsperioden löper dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta utgår med 30 % per år, 0,08 % per dag. Ett år anses vara 365 dagar.

Det totala belopp/sammanlagt belopp som ska betalasPå förfallodagen ska lånet samt ränta och avgifter vara Onea tillhanda genom inbetalning på det bank- eller plusgirokonto som Onea anvisar. Förfallodag(ar) och det belopp som ska inbetalas anges på fakturan från Onea.

Representativt exempel på ett sammanlagt belopp vid lån i 12 månader: 15 923 kr.

Lånat belopp 10 000 kr i 12 månader, årlig ränta 96 % ger ovan angivna totala belopp

3. Kreditkostnader

Kreditränta
Effektiv ränta
För lånet är Låntagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan framgår i punkt 20 i de allmänna villkoren. Prisbilagan finns även att tillgå på Oneas webbsida (www.onea.se) eller genom att kontakta Oneas kundtjänst.

Den effektiva räntan är, som ett representativt exempel:

Lånat belopp 10 000 kr i 12 månader. Totalt belopp att återbetala 15 923. Effektiv ränta 155 %.

Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
– en försäkring som säkrar krediten, ellerNej
– någon annan kompletterande tjänst?Nej
Härtill hörande kostnaderVid en eventuell överenskommelse om amorteringsplan har Onea rätt att debitera Låntagaren uppläggningsavgift om 170 kronor samt aviseringsavgift om 60 kr per avisering. Under avbetalningsperioden löper dröjsmålsränta.

Låntagaren är även skyldig att betala avgifter till Onea som förorsakats av exempelvis en tilläggstjänst har utnyttjats eller annan liknande omständighet. Dessa avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Onea vid var tid tillämpar och framgår av punkt 20 (Prisbilagan).

Onea har rätt att när som helst ändra en avgift om inte annat följer av lag eller föreskrift. Onea har rätt att ändra avgifter för krediten till Låntagarens nackdel om det är motiverat av ökningar av kostnader som avgifterna är avsedda att täcka.

Ändrade avgifter meddelas Låntagaren innan de börjar gälla.

Kostnader i samband med försenade betalningarOm Låntagaren inte betalar tillbaka hela eller del av lånet i tid i enlighet med aktuellt Låneavtal mellan Onea och Låntagaren, har Onea rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett. Dröjsmålsräntan utgår med 30 % per år. Onea har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse.

Vid utebliven betalning av låntagaren har Onea rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras låntagaren. Onea kan också ha rätt att säga upp Låneavtalet i förtid.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

ÅngerrättJa (se nedan punkt 5b)
FörtidsåterbetalningLåntagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av lånet i förtid.
Kreditgivarens rätt till kompensation vid förtidsåterbetalningVid händelse av att en förtida återbetalning görs är Låntagaren skyldig att även återbetala upplupen ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till återbetalningsdagen.
Rätt att få information om att en kredit inte beviljasOm en kreditansökan avvisas har Låntagaren rätt att veta orsaken därtill, såvida det inte skulle strida mot lag, allmän ordning eller allmän säkerhet att lämna informationen.
Sökning i en databasOm en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en extern databas har Låntagaren rätt att snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagsstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtalLåntagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om Onea inte avser att ingå ett Låneavtal med Låntagaren.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren
Registrering
Onea är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189.

Bolaget är även registrerat hos Finansinspektionen. (www.fi.se)

Den berörda tillsynsmyndighetenKonsumentverket utövar tillsyn över Onea rörande villkoren för kreditgivningen. (www.konsumentverket.se)
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten
Låntagaren har rätt att frånträda det ingångna låneavtalet genom att inom 14 dagar från dagen då Låneavtalet ingicks lämna eller sända ett meddelande till 4finance AB, Hammarby Allé 47, 120 30 Stockholm om detta. Låntagaren ska snarast och senast inom 30 dagar efter att Låntagaren lämnade eller sände meddelande om att Låneavtalet frånträds, betala tillbaka lånebeloppet som erhållits samt upplupen ränta beräknat från och med den dag då Låntagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.
SpråkordningInformation, avtalsvillkor samt eventuell annan information under Låneavtalets löptid, har Onea för avsikt att kommunicera på svenska.
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol
Vid klagomål hänvisas Låntagaren att via telefon eller e-post höra av sig till Onea. Låntagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.